Bài học từ con bò và con lợn

Bài học từ con bò và con lợn

Khi còn sống bạn hãy cho đi nhé. Bởi vạn vật thế gian, tất cả đều vô thường cả. Mời bạn đọc câu chuyện sau:

“Tại sao lại thế?” Một người giàu có kêu lên:

– Mọi người đều gọi tôi là keo kiệt trong khi họ thừa biết là sau khi tôi chết tôi sẽ để lại tất cả cho xã hội?

– Để tôi kể lại cho ông nghe chuyện con bò và con lợn. Con lợn hiếm khi được người ta để ý đến, trong khi người ta rất quý con bò. Điều này làm lợn rất khó chịu. Nên có lần, lợn hỏi bò: “Tại sao mọi người đều yêu quý cậu, đối xử với cậu tử tế và nghĩ rằng cậu hào phóng chỉ vì hàng ngày cậu cho người ta sữa? Như tớ đây thì sao? Tớ cho mọi người hết: thịt để làm nhiều món, cả da, cả tim gan, cả lông cứng… Thế mà không một người nào biết ơn tớ! Tại sao vậy?”.

Và con bò đã trả lời rằng: “Có thể tại vì tớ cho người ta trong khi tớ vẫn còn sống”.

(Theo Chicken Soup for Soul)

 *** Cho đi là những tháng ngày tôi đang sống***

Chia sẻ